NOTAR PUBLIC CRAIOVA ANAMARIA BAJENARU

NOTAR PUBLIC CRAIOVA

Va oferim:
– consultaţii juridice,
– autentificări acte notariale,
– legalizări documente originale,
– legalizări semnătură traducător,
– certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege,
– primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi,
– eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit,
– eliberări certificate moştenitor,
– procedură succesorală,
– divorţ prin acordul părţilor, cu sau fără minori.

COPII LEGALIZATE PE ÎNSCRISURI
Efectuam copii legalizate dupa orice document prezentat în original de solicitant, indiferent daca solicitantul este sau nu parte în acel act.
LEGALIZAREA SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI
Prin legalizarea semnăturii, notarul public confirmă faptul că documentul a fost într-adevăr tradus de către un traducător autorizat.
LEGALIZAREA SPECIMENULUI DE SEMNĂTURĂ
Notarul va verifica întâi înscrisul pentru a se asigura că actul nu conţine clauze care încalcă reglementările legale sau bunele moravuri.
CERTIFICAREA UNOR FAPTE
Pentru diverse motive personale au nevoie sa dovedeasca unele situatii sau fapte ce ii intereseaza direct, iar dovezile astfel obtinute sa nu poata fi puse la indoiala.

0Recenzii

Asteptam parerea ta!

Distribuie